Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2018-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 83 878
Stat och kommun 144 166
Säkerställda obligationer 76 970
Övriga värdepapper -
Summa 305 014
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 272 487
Övriga värdepapper 336 982
Swedbankaktier (marknadsvärde) 80 410
Skattekonto 479 651
Summa 1 169 530
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 474 534
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 3 531 822
Svenska kommuner 132 661
Svenska staten -
Kreditinstitut 110 312
Efterställda skulder 60 000
Övriga 10 071
Summa 3 844 865
   
Övrig information  
Balansomslutning 4 339 946
Utlåning till allmänheten 2 730 741
Inlåning från allmänheten 3 674 553
Kvot utlåning/inlåning 0,74

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.